Tekst Sporazuma Ilije Stankovića i Liste Nebojše Vukanovića

All-focus

Polazeći od zajedničkog cilja, promjene lokalne vlasti i načina upravljanja gradom Trebinjom na lokalnim izborima koji su zakazani za 15.11.2020. godine, Za pravda u red – Lista Nebojše Vukanovića (u daljem tekstu Lista) i Ilija Stanković, zajednički kandidat opozicije za gradonačelnika Trebinja, utvrđuju Sporazum o saradnji i podršci koju će Lista pružiti Iliji Stankoviću, određujući zajedničke prioritetne ciljeve i zadatke u upravljanju i razvoju grada Trebinja u periodu od 2020. do 2024. godine, potpisujući:

SPORAZUM O SARADNJI, OSNOVNIM SMJERNICIMA, PROGRAMSKIM CILJEVIMA I PRIORITETIMA RAZVOJA GRADA TREBINJA U PERIODU OD 2020 DO 2024. GODINE

Potpisnici Sporazuma, Nebojša Vukanović i Ilija Stanković, novi gradonačelnik grada Trebinja, obavezuju se da:

 • Odmah po objavljivanju konačnih izbornih rezultata na lokalnim izborima i proglašenju pobjede ujedinjene opozicije za gradonačelnika i Skupštinu grada Trebinja, novi gradonačelnik Ilija Stanković formira Komisiju za primopredaju, u kojoj će biti najmanje po jedan pravnik i jedan ekonomista, koja će izvršiti analizu i reviziju rada Kabineta gradonačelnika, svih gradskih preduzeća i institucija, utvrditi stvarno stanje, pregledati svu dokumentaciju, od Protokola i javnih nabavki do završnog računa, te suspendovati i pokrenuti krivični i disciplinski postupak protiv svih odgovornih lica i službenika grad Trebinja za koje se utvrdi da su zloupotrijebili položaj, sklopili štetan Ugovor, pričinili štetu Gradu, nezakonito trošili budžetska sredstva, bez osvetoljubivosti prema političkim neistomišljenicima
 • Nova gradska uprava izvršiće kontrolu svih javnih nabavki, izdatih građevinskih dozvola, zamjene i prekategorizacije zemljišta, te pokrenuti odgovarajući postupak i staviti van snage određene Odluke ako se utvrdi da su one štetne za grad Trebinje
 • Sa ciljem izgradnje nove profesionalne i efikasne gradske administracije, koja će maksimalno biti na usluzu svim građanima, nova gradska administracija izvršiće depolitizaciju i profesionalizaciju institucija, utvrditi jasne konkursne procedure te pozitivnu selekciju najsposobnijih i najobrazovanijih kadrova na ključnim mjestima
 • Nova gradska administracija u prva 3 mjeseca osnovaće Kancelariju za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta, koja će vršiti kontrolu rada administracije i službenika, te izraditi javni Registar imovine svih imenovanih zvaničnika i funkcionera
 • Umjesto dosadašnje prakse da se budžet grada kreira prema interesima manje grupe političara, moćnika i tajkuna, već od prijedloga budžeta za 2021. godinu primijeniće se novi koncept u izradi budžeta koji će u centar interesovanja staviti interese „običnog“ čovjeka, te posebnu pažnju posvetiti ravnomjernom razvoju svih dijelova grada, obnovi i razvoju turizma i privrede, života na selu i poljoprivrede, te otvaranju radnih mjesta u realnom sektoru, koristeći prirodne resurse i potencijale
 • Od januara 20121. godine uvešće se obaveza tromjesečnog podnošenja Skupštini grada i javnosti Izvještaja o radu gradonačelnika i gradske administracije, svih prihoda i rashoda, te potpuno javnom i transparentom trošenju budžetskih sredstava
 • Svim učenicima u osnovnim školama iz gradskog budžeta obezbjediće se sredstva za kupovinu udžbenika i školskog pribora, koji će se ostavljati na kraju školske godine za sledeće generacije koje dolaze, te izraditi školski mantili sa imenom i prezimenom učenika, škole i razreda koji pohađa, i značajna pažnja na svakom koraku posvetiti obrazovanju i vaspitanju mladih
 • Radio i Glas Trebinja biće istinski javni servis koji neće više pratiti isključivo aktivnosti gradonačelnika već će otvoreno pisati i ukazivati na ključne probleme u društvu, kritikovati slobodno sve propuste administracije a sa ciljem stvaranja slobodnih i otvorenih medija, na koje politika neće imati uticaj, u gradskom budžetu će biti planirana sredstva kao nagradu za najbolju istraživačku priču i otkrivenu aferu tokom godine, te će biti otvorena Kancelarija za rad Udruženja novinara grada Trebinja, čije će troškove snositi grad Trebinje. Cijeneći potrebu za slobodnim i objektivnim informisanjem, ne želeći da se miješa u uređivačku politiku bilo kog medija, imajući u vidu njen značaj kao jedine regionalne televizije, te da se rad Herceg televizije djelimično finansira iz gradskog budžeta, javnih preduzeća i ustanova, grad Trebinje će detaljno istražiti način finansiranja i kupovine Herceg televizije, te pokrenuti sudski spor i tražiti odgovornost vlasnika Herceg televizije ako se utvrdi da je bilo pranja novca i zloupotreba javnih sredstava
 • Jeddan gradski službenik moći će da ima samo jedno primanje iz gradskog budžeta, a izradiće se posebni Registri svih članova Upravnih i Nadzornih odbora sa visinom primanja i troškova svih izabranih članova, direktora, funkcionera i gradskih službenika radnika u administraciji,
 • Grad Trebinje, kao najveća lokalna zajednica, posvetiće posebnu pažnju normalnom radu i funkcionisanju Saveza opština i grada istočne Hercegovine, zauzimanje jasnog stava i odnosa prema republičkim institucijama Republike Srpske i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, vodeći računa o ravnomjernom regionalnom razvoju, pokretati zajedničke razvojne projekte. te izraditi elaborat o osnivanju Hercegovačke razvojne banke, sa sjedištem u Trebinju, dijelom od sredstava koje opštine dobijaju kao naknadu za proizvodnju električne energije
 • Sa ciljem uspostavljanja pravne države i vladavine prava, kontrole rada izabranih predstavnika sudske vlasti, zavođenja pravde i reda u društvu, u sklopu gradske administracije formiraće se poseban tim za saradnju sa pravosudnim organima i policijom, a ukoliko se ne promijeni rad sudova i Okružnog tužilaštva u Trebinju, gradonačelnik i nova gradska administracija ima obvavezu da organizuje mirne građanske proteste, blokira Palatu pravde, pozove na javnu odgovornost te koristi druga legitimna i demokratska sredstva kako bi se sudije i tužioci vratili u okvir sistema, obuzdali i natjerali da rade po Ustavu i zakonu, a ne po željama tajkuna i moćnika
 • Hidroelektrane na Trebišnjici i Elektroprivreda Republike Srpske su javna preduzeća od strateškog značaja za Trebinje i Hercegovinu, i zbog toga će grad Trebinje, njegove inspekcije i kontrolni organi, detaljno pratiti poslovanje ovih i ostalih priovrednih subjekata, pravovremeno reagovati kako bi alarmirali javnost i spriječili sklapanje štetnih Ugovora, kojima se indirektno čini šteta i gradu Trebinju, te pokrenuti sve vidove borbe i otpora kako bi se spriječila aventualna privatizacija strateških preduzeća u elektro-energetskom sektoru u naredne 4 godine
 • Težeći da podigne na što veći nivo saradnju administracije i građana, stvori slobodno i demokratsko društvo te uključi što više građana u proces donošenja odluka, za sva važnija pitanja biće organizovani referendumi na kome će se narod izjašnjavati o određenim pitanjima i problemima

Obavezujući se na poštovanje ovih osnovnih dogovorenih smjernica i principa zajedničkog djelovanja i rada buduće nove gradske uprave i administracije grada Trebinje u naredne četiri godine, predsjednik Liste Nebojša Vukanović i kandidat za gradonačelnika grada Trebinja Ilija Stanković potpisuju u 3 primjerka  Sporazum o saradnji u Trebinju dana 19.7.2020. godine

Za pravdu i red – lista N. Vukanovića         kandidat SDS i opozicije

Nebojša Vukanović                                           Ilija Stanković

M. P.                                                                  M.P.

Trebinje, 19.7.2020.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*